Leinani’s Hawaiian Greetings

Aloha Kakaiaka!
When would you tell someone “Aloha kakahiaka”?
Aloha Awakea
When would you tell somone “Aloha awakea”?
Aloha ʻAuwinalā
When would you tell someone “Aloha ʻauinalā”?
Aloha Ahiahi
When would you tell somone “Aloha ahiahi”?